កាហ្វេ គឺជាភេសជ្ជៈដែលរៀបចំពីការលីងនៃសណ្តែកកាហ្វេដែលមានគ្រាប់ពូជផ្លែប៊ឺរីមកពីប្រភេទកាហ្វេដ៏ជាក់លាក់ ។ ពីផ្លែកាហ្វេ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបំបែកដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលឆៅដែលមានស្ថិរភាព ៖ កាហ្វេបៃតងដែលមិនត្រូវបានលីង ។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានគេយកទៅលីងដែលជាដំណើរការមួយដែលផ្លាស់ប្តូរវាទៅជាផលិតផលដែលហូបបាន គឺកាហ្វេលីងដែលកិនជាម្សៅហើយចាក់ទឹកក្តៅមុនពេលច្រោះ ផលិតបានកាហ្វេមួយពែង ។

កាហ្វេ