គឹម សុខា

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កឹម សុខា)


កឹម សុខា កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​១៩៥៣ ក្នុងគ្រួសារខ្មែរដើមកំណើតចិន នៅ​ឃុំ​ឧត្ដម​សូរិយា, ស្រុក​ត្រាំ​កក់, ខេត្ត​តាកែវ។ គាត់ជានយោបាយខ្មែរ កន្លងមកជាប្រធានគណបក្សសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា , បន្ទាប់មកអនុប្រធានគណបក្សសង្គោះជាតិ​,នឹងចុងក្រោយក្លាយជាប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ ។ បច្ចុប្បន្ន​កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះ​។

កឹម សុខា
Kem Sokha (2013).jpg
អនុ​ប្រធាន​ទី​១​រដ្ឋសភា​ជាតិ
ក្នុងការិយាល័យ
ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ – ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
សញ្ជាតិកម្ពុជា
គណបក្ស​នយោបាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

ការ​សិក្សាកែប្រែ

  • ១៩៨១ – ១៩៨៧ : អនុបណ្ឌិត​វិទ្យាសាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ Praque Chemistry Technology សាធារណ​រដ្ឋ​ឆែក
  • ១៩៧៣ – ១៩៧៥ : មហា​វិទ្យាល័យ​នីតិសាស្ត្រ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ​ទី​២
  • ១៩៧០ – ១៩៧៣ : សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យមសិក្សា​កម្រិត​២ វិទ្យាល័យ​បឹង​កក់ (ទួល​គោក)

តំណែង​នានាកែប្រែ

  • ២០១៤ – ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥ : អនុ​ប្រធាន​ទី​១​រដ្ឋសភា​ជាតិ
  • ២០១២ – ២០១៣ : អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ
  • ២០០៧ – ២០១២ : បង្កើត និង​ជា​ប្រធាន​គណបក្ស​សិទ្ធិ​មនុស្ស ​តំណាងរាស្ត្រ មណ្ឌល​កំពង់ចាមរបស់​គណៈបក្ស សិទ្ធិមនុស្ស នៅ​អាណ​ត្តិ​ទី៤ ពី​ឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ ២០១៣ ។
  • ២០០២ – ២០០៧ : ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស
  • ១៩៩៩ – ២០០២ : ព្រឹទ្ធសមាជិក និង​ប្រធាន​គណៈ​កម្មការ​ទី១

ជីវិត​គ្រួសារកែប្រែ

  • ឯកឧត្ដម កឹម សុខា​ រៀប​អាពាហ៍​ពិពាហ៍ និង​មាន​កូន​ចំនួន​២​នាក់ គឺ​៖