ក្រុមធនាគារពិភពលោក

គង់រិទ្ធី ភេទប្រុស ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត កើត ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ១៩៨១ ទីកន្លែងកំនើតកើតភូមិ តាំងត្រក ឃុំរបៀប ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ។ ស្ថានភាពគ្រួសារ ឈ្មោះ ប្តី /ប្រពន្ធ មុខរបរ: មន្ត្រីរាជការ មុខរបរ :គ្រូបង្រៀន ឈ្មោះកូន ឡោ មន្នីពេជ្រ ភេទ ស្រី អាយុ ៤ ឆ្នាំ ឡោ សុវណ្ណនីតា ភេទ ស្រី ១ ឆ្នាំ

កម្រិតវប្បធម៍: សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សាសនា: ព្រះពុទ្ធ អាស័យបច្ចុបន្ន :ភូមិ អណ្តូងពោធិ័ ឃុំកំពង់ប្រណាក ស្រុកត្បែងមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ។