ខេត្តជ័យភូមិ


ខេត្តជ័យភូមិ ជាខេត្តនៅអាណាចក្រអង្គរ ដែលខេត្តខ្មែរនេះតំណាងអោយកណ្ដាលនៃដែនដីចក្រភពអង្គរ។ ហើយបានបាត់បង់ទៅនៅពាក់កណ្ដាល ស.ត.វទី១២ ជាមួយប្រាសាទស្តេចសឹង្ហ និង ប្រាសាទប្រាង្គគូ នៃ ខេត្តកញ្ជានៈបុរី។ ប៉ុន្ដែឯកសាររបស់ថៃបាននិយាយថា នៅឆ្នាំ១៨១៧ ខេត្តជ័យភូមិជាដែនដីរបស់លាវ ដែលមានស្តេចអានុវង្ស ជាស្ដេចលាវ ដែនមានទំនាក់ទំនង និង ស្ដេចរាមាទី៣ ដែលសោយរាជ្យនៅនគររាជសីមា នៅសម័យរតនកូស៊ីន។ បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅខេត្តជ័យភូមិ Chaiyaphum ชัยภูมิ ប្រទេសថៃ។