ខេត្តធនបុរី

Thailand Chonburi locator map.svg
ខេត្តធនបុរី អតីតកាលជាអាណាខេត្តរបស់ខ្មែរ ដែលបានបាត់បង់ទៅសៀមនៅ សតវត្សទី១៧ ដល់ សតវត្សទី១៨។ បើតាមឯកសារសៀមបានសរសេរថា អាណាចក្រធនបុរី មានស្តេចសោយរាជ្យតែមួយអង្គគឺ ព្រះចៅតាក់ស៊ីន ដែលឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ១៧៦៧ ដល់ ឆ្នាំ១៧៨២។ រួចបានផ្លាស់រាជាធានីទៅ ក្រុងថេប(ក្រុងទេពមហានគរ) រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះជាទីក្រុងបាងកក។ បច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃ(សៀម) ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជា ខេត្តឈុនបូរី។ តាមឯកសារសៀមបានបញ្ជាក់ថា អាណាចក្រធនបុរី មានរាជ្យវង្សសោយរាជ្យតែ ១អង្គគឺ

  • ព្រះចៅ តាក់់ ស៊ីន ពីឆ្នាំ១៧៦៧ ដល់ ១៧៨២។

ដែលឯកសារថៃបានកាឡៃប្រវត្តិសាស្ត្រថា នគរធនបុរី ជានគរសៀមដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួន ហើយបានរៀបរាប់បន្តថានៅសម័យនោះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចប្បន្ន នេះជាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដ៏។ ហើយថាមានព្រះរាជាខ្មែរបានរត់ភាសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅឯប្រទេសខ្លួន ព្រះអង្គនន់ ឧបរាជ និង នរាយរាជា។

មើលផងដែរកែប្រែ