ខ្សែទឹកអេក្វាទ័រខាងត្បូង

ខ្សែទឹកអេក្វាទ័រខាងត្បូង (ជាភាសាអង់គ្លេស៖ South Equatorial Current) ជាខ្សែទឹកយ៉ាងសំខាន់នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក មហសមុទ្រអាត្លង់ទិក និង មហាសមុទ្រឥណ្ឌា ដែលហូរពីកើតទៅលិច នៅចន្លោះអេក្វាទ័រនិងរយៈទទឹង២០ខាងត្បូង។ នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក​និងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក​ វាលាតសន្ឋឹងរហូត​ដល់​រយៈទទឹង៥ខាងជើង។ វាជាផ្នែកមួយរបស់ខ្សែទឹករង្វល់អនុត្រូពិក។ ខ្សែទឹកនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយខ្យល់ជំនួញដែលប្ដូរទិស២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។