ឃុំត្រពាំងក្រញូង

ឃុំត្រពាំងក្រញូងមួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន៧ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ