ឃុំភ្នំបាតជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំភ្នំបាតនេះមាន ២២ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08090601 ពោធិ៍រ៉ាល Pou Ral
08090602 ស្រះពោធិ៍ Srah Pou
08090603 ត្រពាំងស្លែង Trapeang Slaeng
08090604 វាលថ្មី Veal Thmei
08090605 ដើមពោធិ៍ Daeum Pou
08090606 ភ្នំបាត Phnum Bat
08090607 ធម្មស្រះ Thommeak Srah
08090608 ក្បាលស្ពាន Kbal Spean
08090609 អូរស្លាត Ou Slat
08090610 ថ្មស Thma Sa
08090611 ថ្មី Thmei
08090612 កំចាត់ព្រាយ Kamchat Preay
08090613 កំពង់ក្រសាំង Kampong Krasang
08090614 អង្គសេរី Angk Serei
08090615 ស្តុក Sdok
08090616 ឆ្កែលុង Chhkae Lung
08090617 ក្រោលខៀវ Kraol Khiev
08090618 ត្រពាំងរកា Trapeang Roka
08090619 ចំបក់ភ្លោះ Chambak Phluoh
08090620 ថ្លុកអង្គ្រង Thlok Angkrong
08090621 ថ្លុងត្របែក Thlok Trabaek
08090622 បន្ទាយតូច Banteay Touch

ឯកសារយោង

កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ