ចូកូ វីដូដូ

ចូកូ វីដូដូ (កើតនៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦១) ត្រូវបានគេនិយមហៅដែរថា ចូកូវី (Jokowi) គឺជាអ្នកនយោបាយ និងធុរជនជឥណ្ឌូណេស៊ីមួយរូបដែលសព្វថ្ងៃ កំពុងបម្រើការជាប្រធានាធិបតីទីប្រាំពីរនៃប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។ លោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ហើយត្រូវជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូណេស៊ីដំបូងគេបង្អស់ដែលមិនមានជីវប្រវត្តិនយោបាយខ្ពង់ខ្ពស់ ឬជាវរជនយោធា។ គាត់ធ្លាប់កាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងស៊ូរ៉ាកាតាពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ២០១២ និងជាអភិបាលនៃរដ្ឋធានីចាកាតាពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៤។ មុនពេលប្រកបអាជីពជាអ្នកនយោបាយ គាត់ធ្លាប់ជាអ្នកឧស្សាហកម្ម ជាងឈើ និងពាណិជ្ជករ។

ចូកូ វីដូដូ
Joko Widodo 2019 official portrait.jpg
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូណេស៊ីទី៧
ក្នុងការិយាល័យ
២០ តុលា ២០១៤
អនុប្រធានជូសូហ្វ កាល់ឡា (២០១៤–២០១៩)
ម៉ារាហ្វ អាមីន (២០១៩–បច្ចុប្បន្ន)
មុនស៊ូស៊ីឡូ បាំបាំង យូដូយ៉ូណូ
អភិបាលរដ្ឋធានីចាការតាទី១៤
ក្នុងការិយាល័យ
១៥ តុលា ២០១២ – ១៦ តុលា ២០១៤
រងបាស៊ូគី ច្តាហាចា ពួរណាម៉ា
មុនហ្វូហ្ស៊ី បូវ៉ូ
បន្ទាប់បាស៊ូគី ច្តាហាចា ពួរណាម៉ា
អភិបាលក្រុងស៊ូរ៉ាកាតាទី១៥
ក្នុងការិយាល័យ
២៨ កក្កដា ២០០៥ – ១ តុលា ២០១២
រងអេហ្វ. អ៊ិច. ហាឌី រូឌីអាត់ម៉ូ
មុនស្លាមិត្ត សូរិយាតូ
បន្ទាប់អេហ្វ. អ៊ិច. ហាឌី រូឌីអាត់ម៉ូ
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត
មុលយ៉ូណូ

(1961-06-21) 21 មិថុនា 1961 (អាយុ 61)
ក្រុងស៊ូរ៉ាកាតា, ខេត្តជ្វាកណ្តាល, ឥណ្ឌូណេស៊ី[១]
គណបក្ស​នយោបាយPDI-P
ពន្ធភាពអ៊ីរីអាណា (រ.ក ១៩៨៦)
កូន៣ នាក់
ឪពុកម្តាយ
លំនៅដ្ឋានវិមានបូហ្គឺរ, វិមានមែរដេកា
សាលាមាតាសាកលវិទ្យាល័យកាដចាមាដា
ហត្ថលេខា
គេហទំព័រPresidential website

ឯកសារយោងកែប្រែ