ចូ ប៊ីដិន (Joe biden) ឈ្មោះ​ពេញ យ៉ូសែប រ៉ូប៊ីនណិត ប៊ីដិន ជូនៀរ (Joseph Robinette Biden, Jr.) ជាអ្នកនយោបាយប្រជាជនអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កើតថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1942 ដោយបានកម្ចាត់អ្នកកាន់តំណែង ដូណាល់ ត្រាំ ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ 2020 លោកនឹងត្រូវបានសម្ពោធជាប្រធានាធិបតីទី 46 នៅថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2021 សមាជិកនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ Biden បានបម្រើការជាអនុប្រធានទី 47 ពីឆ្នាំ 2009 ដល់ឆ្នាំ 2017 កំឡុងពេលរដ្ឋបាលបារ៉ាក់ អូបាម៉ាពីឆ្នាំ 1973 ដល់ 2009 គាត់បានបម្រើការជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដេឡាវ៉ាយ

ចូ ប៊ីដិន

នឹង​កាន់​តំណែង
20 មករា 2021
អនុប្រធានាធិបតី កាម៉ាឡា ហារីស (ជ្រើសរើស)
អ្នកមុន ដូណាល់ ត្រាំ

កាន់តំណែង
20 មករា 2009 – 20 មករា 2017
ប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា
អ្នកមុន ឌីក ឈីនីយ៍
អ្នកស្នង ម៉ាយក៍ ផេនស៍

កាន់តំណែង
3 មករា 1973 – 15 មករា 2009
អ្នកមុន ជេ កាលែប បក
អ្នកស្នង ថិត កូហ្វមែន

ប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសព្រឹទ្ធសភា
កាន់តំណែង
3 មករា 2007 – 3 មករា 2009
អ្នកមុន រីឆាត លូហ្គា
អ្នកស្នង ចន ខឺរី
កាន់តំណែង
6 មិថុនា 2001 – 3 មករា 2003
អ្នកមុន ជេស៊ី ហេម
អ្នកស្នង រីឆាត លូហ្គា
កាន់តំណែង
3 មករា 2001 – 20 មករា 2001
អ្នកមុន ជេស៊ី ហេម
អ្នកស្នង ជេស៊ី ហេម

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិកូកាស
កាន់តំណែង
3 មករា 2007 – 3 មករា 2009
អ្នកមុន ឆាក់ ហ្គ្រាសលី
អ្នកស្នង ដាយណេន ហ្វេនស្ទេន

ប្រធានគណៈកម្មាធិការចៅក្រមព្រឹទ្ធសភា
កាន់តំណែង
3 មករា 1987 – 3 មករា 1995
អ្នកមុន ស្ត្រម ធ័រម៉ន
អ្នកស្នង អ័ររិន ហាច់

មាជិកក្រុមប្រឹក្សាខោនធីញ៉ូខាស្ថឹលមកពីសង្កាត់ទី 4
កាន់តំណែង
4 វិច្ឆិកា 1970 – 8 វិច្ឆិកា 1972
អ្នកមុន ហេនរី ហ្វលសំ
អ្នកស្នង ហ្វ្រាន់ស៊ីស ស្វិហ្វ
ព័ត៌មានលំអិត
កើត រ៉ូប៊ីនណិត ប៊ីដិន ជូនៀរ
(1942-11-20) វិច្ឆិកា 20, 1942 (អាយុ 78)
ស្គ្រែនតន់, ផេនស៊ិលវ៉ានៀ, សហរដ្ឋអាមេរិក
Political party ប្រជាធិបតេយ្យ
ពន្ធភាព
កូន
  • បូ
  • ហិនទ័រ
  • ណាអូមី
  • អាស្លី
Occupation
  • អ្នកនយោបាយ
  • មេធាវី
  • អ្នកនិពន្ធ
Awards មេដាយប្រធានាធិបតីនៃសេរីភាពជាមួយនឹងភាពខុសគ្នា (2017)
Signature
Website