ចំប៉ី ជាំ​ឈើ​មាន​ជ័រ​ស ស្រ​ដៀង​នឹង​ទឹក​ដោះ​ ផ្កា​ក្រអូប​ឆ្អិត​​​ ។

ចំប៉ី
Starr 070124-3845 Plumeria obtusa.jpg
Plumeria obtusa
Scientific classification
រជ្ជៈ:
(អឋានន្តរ):
(អឋានន្តរ):
(អឋានន្តរ):
លំដាប់:
អំបូរ:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
Plumeria

Species

Plumeria alba
Plumeria bracteata
Plumeria clusioides
Plumeria obtusa
Plumeria pudica
Plumeria rubra[២]

មើលបន្ថែមកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Genus: Plumeria L. Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture (2003-03-14)Retrieved on 2010-09-08
  2. GRIN Species Records of Plumeria Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture Retrieved on 2010-09-08