ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Cao Pi (កើតនៅឆ្នាំ១៨៧ – ២៩ មិថុនា ឆ្នាំ២២៦)។ គាត់គឺជាស្តេចឆ្លាតម្នាក់ ប៉ុន្តែពិសពុល ពុតត្បុត ហ៊ានសម្លាប់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ណា ដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួន ទោះជាបងប្អូនខ្លួនឯងក៏ដោយ។ គាត់ធ្លាប់បានសម្លាប់​ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួន ហើយមិនសារភាពជាដាច់ខាត ថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តិ ទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។ ដោយហេតុនេះហើយ ទើបធ្វើឱ្យ ឆាវ ឆាវ ដែលជាឪពុកពេញចិត្តជាខ្លាំង នូវមហិច្ឆា និង ភាពម៉ឺងម៉ាត រឹតមាំរបស់គាត់ រហូតឆាវ ឆាវ សម្រេច ផ្ទេរតំណែងជាស្តេច ទៅឱ្យគាត់។

ឆាវ ភី
ឆាវ ភី
អធិរាជ នគរវ៉ី
ឈ្មោះ ឆាវ ភី
តំណែង ស្តេច
នគរ នគរ វ៉ី
កំណើត ១៨៧
មរណភាព ២៩ មិថុនា ឆ្នាំ២២៦ (អាយុ ៣៩)
អ្នកស្នងបន្ត Cao Rui

ការសិក្សាកែប្រែ

គាត់ពុំសូវពូកែខាងអក្សរទេ ឬ អាចថា មិនពូកែស្ទើរគ្រប់មុខវិជ្ជា ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ពូកែជាងគេនោះ គឺរបៀបធ្វើមនុស្ស និង របៀប​ធ្វើស្តេច។

សង្រ្គាមនគរបីកែប្រែ

គាត់គឺស្តេចនៃនគរខ្លាំងក្នុងសង្រ្គាមនេះ គាត់ពុំសូវមានឱកាសបានចូលរួម ក្នុងសង្រ្គាមនេះទេ។