ជនជាតិគ្រឹង ជនជាតិគ្រឹង (ខ្មែរ៖ គ្រឹង; គ្រឹង) គឺជាក្រុមជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តរតនគិរី និងមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តមណ្ឌលគិរី។ ប្រជាជន​គ្រឹង​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ចំនួន ២២ ៣៨៥ នាក់​គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០១៣។

ឯកសារ

កែប្រែ
  • ថ្មីៗ ឆ្នាំ២០១៩ "ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​«​ជនជាតិ​គ្រឹ​ង​»​នៅ​រតនគិរី ក្នុងសម័យ​ទំនើប" រតនគិរី ថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ តំណបានទាញយកនៅថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤ ពី https://thmeythmey.com/?page=detail&id=79197