ជា ស៊ីម (ថ្ងៃទី១៥ វិច្ឆិកា ១៩៣២ – ៨ មិថុនា ២០១៥) គឺជាអ្នកនយោបាយខ្មែរ។ លោកជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ ២០១៥ ជាប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាពីឆ្នាំ១៩៨១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ (អនុប្រធានពីខែមិថុនាដល់ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៣) និងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៥។ គោរមងារផ្លូវការរបស់លោកគឺ សម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម

ជា ស៊ីម
Chea Sim
ប្រធានព្រឹទ្ធសភា
ក្នុងការិយាល័យ
១១ មករា ១៩៩៩
ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងការិយាល័យ
១៧​ តុលា ១៩៩១
មុនហេង សំរិន
ប្រធានរដ្ឋសភា
ក្នុងការិយាល័យ
តុលា ១៩៨១ – ១៩៩៨
មុនសឺន សាន
បន្ទាប់នរោត្តម រណឬទិ្ធ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ
ក្នុងការិយាល័យ
៦ មេសា ១៩៩២ – ១៤ មិថុនា ១៩៩៣
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត (1932-11-15) 15 November 1932 (អាយុ 91)
រមាសហែក, កម្ពុជា
គណបក្ស​នយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ពន្ធភាពញ៉ែម សឿន
គេហទំព័រSamdech Chea Sim


តំណែងនយោបាយ
មុនដោយ
None
President of the National Assembly of Cambodia
1981 – 1993
តដោយ
Son Sann
មុនដោយ
Heng Samrin
Chairman of the State Council of Cambodia
1992 – 1993
តដោយ
None
មុនដោយ
Son Sann
President of the National Assembly of Cambodia
1993 – 1998
តដោយ
Norodom Ranariddh
មុនដោយ
Saukam Khoy
President of the Senate of Cambodia
1999 – present
Incumbent
មុនដោយ
Norodom Sihanouk
King of Cambodia
Interim Head of State of Cambodia
2004
តដោយ
Norodom Sihamoni
King of Cambodia
Party political offices
មុនដោយ
Heng Samrin
People's Revolutionary Party
President of the Cambodian People's Party
1991 – present
Incumbent