ដុល្លារ​អាមេរិក

ដុល្លារ​អាមេរិក (អង់គ្លេសUnited States Dollar; ISO ៤២១៧USD) គឺជារូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មាននិមិត្តសញ្ញាជា $

ប្រភពពត៌មានកែប្រែ

  • Heiko Otto (ed.) "ដុល្លារ​អាមេរិក (Billets actuels et historiques des États-Unis)" (អង់គ្លេស និង អាល្លឺម៉ង់) ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2018-01-20 zero width space character in |title= at position 8 (ជំនួយ) (អង់គ្លេស) (អាល្លឺម៉ង់)