ឌ្រុក ត្សេនដេន

ឌ្រុក ត្សេនដេន គឺជាភ្លេងជាតិនៃប្រទេសប៊ូតង់(ភូតាន) ។ ត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ 1953 អត្ថបទចម្រៀងដែលបានសរសេរដោយ Dolop ត្រូវបាន Droep Namgay និង ប្រហែលជាត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដោយ Dasho Gyaldun Thinley។ តន្ត្រីអមត្រូវបាននិពន្ធដោយ Aku Tongmi។[១]

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. ដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានវីគីភីឌាខ្មែរ