តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

តុា

តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ
(International Court of Justice)
Cour internationale de justice
Tribunal Internacional de Justicia - International Court of Justice.svg
បង្កើតឡើង 1945
ប្រទេស Worldwide, 193 State Parties
ទីតាំង The Hague, Netherlands
Coordinates 52°05′11.76″N 4°17′43.80″E / 52.0866000°N 4.2955000°E / 52.0866000; 4.2955000កូអរដោនេ: 52°05′11.76″N 4°17′43.80″E / 52.0866000°N 4.2955000°E / 52.0866000; 4.2955000
Authorized by UN Charter
ICJ Statute
Judge term length 9 years
Number of positions 15
គេហទំព័រ www.icj-cij.org
Currently Peter Tomka[១]
Since 6 February 2012
Lead position ends 5 February 2015
Currently Bernardo Sepúlveda-Amor[១]
Since 6 February 2012
Lead position ends 5 February 2015
Peace Palace, seat of the ICJ

មើលផងដែរកែប្រែ

កំណត់ចំណាំកែប្រែ

  1. ១,០ ១,១ International Court of Justice (6 February 2012)។ "No. 2012/8"។ Press releasehttp://www.icj-cij.org/presscom/files/3/16913.pdf។ បានយកមក 7 February 2012 

អានបន្ថែមកែប្រែ

  • Rosenne S., "Rosenne's the world court: what it is and how it works 6th ed (Leiden: Martinus Nijhoff, 2003).
  • Decisions of the World Court Relevant to the UNCLOS (2010) and Contents & Indexes dedicated to Former ICJ President Stephen M. Schwebel
  • Van Der Wolf W. & De Ruiter D., "The International Court of Justice: Facts and Documents About the History and Work of the Court" (International Courts Association, 2011)

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

Lecturesកែប្រែ