បើកបញ្ជីមេ

តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (International Court of Justice) (បារាំងCour internationale de Justice; អក្សរកាត់ ICJ) គឹជាមែកធាងផ្នែកប្រព័ន្ធតុលារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ។ តុលាការនេះមានមូលដ្ឋាននៅវិមាន Peace Palace នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់។ Its main functions are to settle legal disputes submitted to it by states and to provide advisory opinions on legal questions submitted to it by duly authorized international organs, agencies, and the UN General Assembly.

តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ
(International Court of Justice)
Cour internationale de justice
Tribunal Internacional de Justicia - International Court of Justice.svg
បង្កើតឡើង 1945
ប្រទេស Worldwide, 193 State Parties
ទីតាំង The Hague, Netherlands
Coordinates 52°05′11.76″N 4°17′43.80″E / 52.0866000°N 4.2955000°E / 52.0866000; 4.2955000កូអរដោនេ: 52°05′11.76″N 4°17′43.80″E / 52.0866000°N 4.2955000°E / 52.0866000; 4.2955000
Authorized by UN Charter
ICJ Statute
Judge term length 9 years
Number of positions 15
គេហទំព័រ www.icj-cij.org
Currently Peter Tomka[១]
Since 6 February 2012
Lead position ends 5 February 2015
Currently Bernardo Sepúlveda-Amor[១]
Since 6 February 2012
Lead position ends 5 February 2015
Peace Palace, seat of the ICJ


មើលផងដែរកែប្រែ

កំណត់ចំណាំកែប្រែ

  1. ១,០ ១,១ International Court of Justice (6 February 2012)។ "No. 2012/8"។ Press releasehttp://www.icj-cij.org/presscom/files/3/16913.pdf។ បានយកមក 7 February 2012 

អានបន្ថែមកែប្រែ

  • Rosenne S., "Rosenne's the world court: what it is and how it works 6th ed (Leiden: Martinus Nijhoff, 2003).
  • Decisions of the World Court Relevant to the UNCLOS (2010) and Contents & Indexes dedicated to Former ICJ President Stephen M. Schwebel
  • Van Der Wolf W. & De Ruiter D., "The International Court of Justice: Facts and Documents About the History and Work of the Court" (International Courts Association, 2011)

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

Lecturesកែប្រែ