ទន្លេរីយ៉ូហ្គ្រែនដេ

ទន្លេរីយ៉ូហ្គ្រែនដេ (ត្រូវបានស្គាល់នៅប្រទេសម៉ិចស៊ិកថា Río Bravo del Norte «ទន្លេក្លាហានខាងជើង») ហូរពីឈូងសមុទ្រម៉ិចស៊ិកតាមរដ្ឋ តាម៉ៅលីប៉ាស(Tamaulipas) នូអេបូ ឡេអុន(Nuevo León) កូអាវីឡា(Coahuila) ឈីវ៉ាវ៉ា(Chihuahua) ខាងសហរដ្ឋម៉ិកស៊ិក ហើយនិង រដ្ឋ តិចសាស(Texas) ញូវម៉ិចស៊ីកូ(New Mexico) កូឡូរ៉ាដូ(Colorado) ខាងសហរដ្ឋអាមេរិក មានប្រវែង ៣០៥១គីឡូម៉ែត្រ។ នៅរដ្ឋតិចសាសខាងត្បូង ធ្វើជាព្រំដែនធម៌ជាតិនៃប្រទេសម៉ិចស៊ិក និង ប្រទេសអាមេរិកនឹងរដ្ឋនៃប្រទេសម៉ិចស៊ិកទាំងបួននេះ។

View of the Rio Grande Valley from the old University of Albuquerque NM.jpg

នាមនៃទន្លេនេះមកពីភាសាអេស្ប៉ាញ។ រីយ៉ូ(Río)«ទន្លេ» ហ្គ្រែនដេ[ជាភាសាអេស្ប៉ាញ៖ ហ្គ្រ៉ានដេ](Grande)«ធំ»។ ក៏ស្គាលដោយជនជាតិអន្ដោគ្រាមទ្វីបអាមេរិកថា ទោសប្អាឌី(Tooh Baʼáadii)ជាភាសាណាវ៉ាហូ និង កុត្សុយ(Kótsoi)ជាភាសាអាប៉ាឆេហ៊ីការីយ៉ា(Jicarilla Apache)។