ទិវាទឹកអន្តរជាតិ

ទិវាទឹកអន្តរជាតិ ត្រូវបានប្រារព្វឡើងជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី២២ មិនា ១៩៩៣ ពេលដែល United Nations General Assembly បានប្រកាសថា ២២ មិនា ជាទិវាពិភពលោកសម្រាប់ទឹក[១]

រូបឡូហ្គូនៃទិវាទឹកអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៣
ទិវាទឹកអន្តរជាតិ
(World Water Day)
ប្រារព្ធដោយAll member states of the United Nations
កាលបរិច្ឆេទ22 March

ថ្ងៃនេះត្រូវបានដាក់ស្នើជាផ្លូវការនៅ Agenda 21 នៃ United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) ឆ្នាំ១៩៩២ នៅទីក្រុង Rio de Janeiro, ប្រទេសប្រេស៊ីល។ ការប្រារព្វទិវានេះបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ហើយបន្តទទួលបានប្រជាប្រិយភាពរហូតមក ដោយបានលើកទឹកចិត្តដល់សាធារណជន ព្យាយាមមិនប្រើប្រាស់ទឹកចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីនពេញមួយថ្ងៃ ដើម្បីបង្ហាញពីការគ្រាំទ្រពីសំណាក់សាធារណជនដល់ស្មារតីនៃទិវាទឹកអន្តរជាតិនេះ។

ឯកសារយោងកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ