ទំព័រគំរូ:Wrap

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

This template works together with {{nowrap begin}}. See documentation there.