Period table.JPG

ធាតុគីមីគឺជាសារធាតុសុទ្ធដែលផ្សំឡើងដោយអាតូមដែលមានចំនួនប្រូតុងដូចគ្នា។ អាតូមទាំងនេះមិនអាចបំបែកទៅជាសារធាតុសាមញ្ញនិងខុស ៗ គ្នាបានទេដោយសារមធ្យោបាយគីមី។