(បេន្កាលីযুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী নেপাল) នេប៉ាល (បញ្ចេញសំលេងៈ​ ណេ ប៉ាល) as of 2010,the world's most recent nation to become a republic. It is bordered to the north by the People's Republic of China, and to the south, east, and west by the Republic of India. With an area of 147,181 square kilometres (56,827 sq mi) and a population of approximately 30 million, Nepal is the world's 93rd largest country by land mass[6] and the 41st most populous country. Kathmandu is the nation's capital and the country's largest metropolitan city

ប្រទេសនេប៉ាល់

Flag of Nepal.svg New Emblem of Nepal.svg
ទង់​ជាតិប្រទេសនេប៉ាល់ បដិរូប
Nepal in its region.svg

រាជធានី

កដ្ឋមណ្ឌូ
រាជ្យរដ្ឋាភិបាល​
ប្រធានាធិបតី
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
សាធារណះរដ្ឋ
លោករាម​ បារាន យ៉ាដេវ(Ram Baran Yadav)
មេដហាវ​ កុមា​​នេប៉ាល់(Madhav Kumar Nepal)
ភាសា​ផ្លូវ​ការ​ នេប៉ាល់
បាវចនា​ ម្ដាយហើយនិងស្រុកកំនើតប្រសើជាងឋានសួគ៌("Mother and Motherland are Greater than Heaven")
ផ្ទៃដី​

១៤៧,១៨១ គម

ចំនួន​ប្រជាជន​
 – ដង់ស៊ីតេ/គម²
២៩,៣៣១,000(លេខទី ៤០)
 ១៩៩,៣ នាក់/គម²
រូបបិយប័ណ្ណ រ៉ូពី (NPR)
ល្វែង​ម៉ោង​ UTC +៥៖៤៥
កូដទូរស័ព្ទប្រទេស +៩៧៧
កូដកម្មសិទ្ធិប្រទេស
(TLD:Top Level Domain)
.np