បណ្ណាល័យជាតិអ៊ីស្រាអែល

Coordinates: 31°46′33.01″N 35°11′48.58″E / 31.7758361°N 35.1968278°E / 31.7758361; 35.1968278

បណ្ណាល័យជាតិអ៊ីស្រាអែល (הספרייה הלאומית - HaSifria HaLeumit - National Library of Israel) គឺជាបណ្ណាល័យជាតិនៃរដ្ឋរបស់ អ៊ីស្រាអែល នេះ។ វាគឺនៅលើបរិវេណនៃ សាកលវិទ្យាល័យហេប្រឺកើតពីក្រុងយេរូសាឡឹម.

The National Library of Israel building - Amitay Katz.jpg

វិចិត្រសាលកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: