បទុម​រាគ ( ន. ) [ប៉ៈទុមៈរាក] ( បា., សំ. ) (បទ្មរាគ) កែវ​មណី​សម្បុរ​ក្រហម, ត្បូង​ទទឹម : ត្បូង​បទុមរាគ ។

Botum Reak
Botum Reak is a type of red gems or ruby use by Tungsa Devi angels of Sunday. The Brahma daughter​.(កែវបទុមរាគ)

ប្រភព កែប្រែ

  • ដកស្រង់ចេញពីវចនានុក្រមខ្មែរ របស់សម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត