​យើង​មាន​បំណង ​​​​​​​​​​​​​​​​ ​មោះមុត​កន្លង ​អោយ​ជន​ខេមរា ​ប្រើ​ភាសា​ខ្មែរ ​គ្រប់​តែ​អាត្មា ​ទើប​ជាតិ​ថ្លៃ​ថ្លា

                     ​ពេជ្រ​ពណ្ណរាយ។ 

​ត្រូវ​យល់​បញ្ហា ​លើក​ស្ទួយ​ភាសា ​មិន​ត្រូវ​រាយ​មាយ ​ភាសា​រលត់ ​ជាតិ​គត់​រលាយ ​ឧបស័គ្គ​បែក​ធ្លាយ

                     ​​ដោយ​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ។

​បទ​កាក​គតិ​មាន​ឈ្មោះ​ពិត​ប្រាកដ​ជា​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​រឿង​ល្បើក​អង្គរ​វត្ត​របស់​អ្នក​ប៉ាង។ បទ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា ដំនើរ​ក្អែក។