•   ដែល   គឺជាចំនួនថេរ និង R គឺជាកាំ​នៃ​រង្វង់
  •   ដែល D គឺជា​អង្កត់ផ្ចិត​នៃរង្វង់ និង  

 

ដែល   និង   កាំ​កន្លះអ័ក្ស​នៃ​អេលីប​។

  ដែល   គឺជារង្វាស់ជ្រុង

 

ដែល   ប្រវែងបណ្តោយ និង   ជាប្រវែងទទឹងនៃចតុកោណកែង។

 

  •  : ជាចំនួនជ្រុង​នៃ​ពហុកោណស្មើ
  •  : ជាប្រវែងជ្រុង​នៃ​ពហុកោណស្មើ

 

  •  : ជាចំនួនជ្រុងពហុកោណនិយ័ត
  •  : ជាចំងាយពីផ្ចិតទៅកាន់កំពូលនៃពហុកោណនិយ័ត