បុស្សរាគម័ ( ន. ) [បុស-សារ៉ា-គាំ] ( សំ., បា. ) ប្រភេទត្បូងអង្កាំតូចៗមានចំរុះពណ៌ គេយកមកដោតជាខ្សែរអង្កាំ សម្រាប់ពាក់នៅក ក និង កដៃ ។

Bosra Koam
Beads.jpg
Bosra Koam is a type of bead use by Kimira-Tevi angels of Friday. The Brahma daughter​.(បុស្សរាគម័)

ប្រភពកែប្រែ

  • ដកស្រង់ចេញពីវចនានុក្រមខ្មែរ របស់សម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត