ប្រទេសហ្វាំងឡង់
Suomen tasavalta
Republiken Finland
Flag of Finland.svg Coat of arms of Finland.svg
ទង់ជាតិ វរលញ្ជករ
EU-Finland.svg
រដ្ឋធានី ទីក្រុង Helsinki
ភាសា​ផ្លូវ​ការ​ ភាសាហ្វាំងឡង់
ភាសាស៊ុយអែដ
របបដឹកនាំ ដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតី
រដ្ឋាភិបាល
-ប្រធានាធិបតី
-នាយករដ្ឋមន្ត្រី

Sauli Niinistö
Juha Sipilä
រូបិយប័ណ្ណ €, EUR
ល្វែង​ម៉ោង​ UTC +២, UTC +៣
កូដទូរស័ព្ទប្រទេស +៣៥៨
TLD អ៊ីនធឺណិត
(TLD:Top Level Domain)
.fi

ប្រទេសហ្វាំងឡង់

Finland 1996 CIA map.jpg