ប្រព័ន្ធទឹករងៃ

តើលិកាប្រភេទផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធទឹករឡីមានអ្វីខ្លះ?

នាទីរបស់ប្រព័ន្ធទឹករងៃកែប្រែ

ប្រព័ន្ធទឹករងៃមាននាទី៖

  • រក្សាតុល្យភាពធាតុរាវក្នុងសព៌ាង្គកាយ
  • ជួយការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ

សរីរាង្គនៃប្រព័ន្ធទឹករងៃកែប្រែ

សរីរាង្គនៃប្រព័ន្ធទឹករងៃរួមមាន សរសៃទឹករងៃ ទឹករងៃ ក្រពេញទឹករងៃ និងគោលិកាស

សរសៃទឹករងៃកែប្រែ

សរសៃទឹករងៃគឺជាបំពង់សម្រាប់បង្ហូរទឹករងៃ។

ទឹករងៃកែប្រែ

ទឹករងៃគឺជាធាតុរាវពណ៌លឿង និងក្នុងសរសៃទឹករងៃ ដែលមានប្លាស្មា និងគោលិកាស
យើងអាចហៅទឹករងៃម្យ៉ាងទៀតថា ឈាមគ្មានគោលិកាក្រហម

ក្រពេញទឹករងៃកែប្រែ

ក្រពេញទឹករងៃគឺជាម៉ាសជាលិកា សម្រាប់ច្រោះទឹករងៃ មុនវាចូលមកប្រព័ន្ធឈាមវិញ។
វាចែកចេញជា៖

គោលិកាសកែប្រែ

គោលិកាសមានពីរប្រភេទ៖

  • គោលិកាសប្រភេទB មាននាទីបង្កើតអង់ទីករ
  • គោលិកាសប្រភេទT មាននាទីបង្កើត[អង់ទីករ]]និង ផលិតNK cell (Natural Killer cell)which it kills the foreign body and kill its self too,but it cant be memory cell or antibody cell។

ជម្ងឺប្រព័ន្ធទឹករងៃកែប្រែ

ជម្ងឺប្រព័ន្ធទឹករងៃមានរោគសញ្ញាដូចជា ឡើងប៉ោង នៅក្លៀក ក្រលៀន និងនៅត្រង់ក។
មូលហេតុនៃរោគសញ្ញាដូចនេះដោយសារមានមេរោគចូលក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ នាំឲ្យវាផលិតអង់ទីករខ្លាំង។

មេរោគ​ហ៊ីវកែប្រែ

មេរោគហ៊ីវ (HIV)៖

មេរោគហ៊ីវ គឺជាមេរោគម្យ៉ាងដែលបំផ្លាញប្រព័ន្ធ​នៃ​ភាព​ស៊ាំមនុស្សឲ្យចុះខ្សោយ ហើយទីបំផុតត្រូវស្លាប់។ អ្នកផ្ទុកមេរោគហ៊ីវចេះតែចុះខ្សោយទៅៗ ជាលំដាប់ខាងសុខភាព ហើយ​ការព្យាបាល ឬ​ការប្រើថ្នាំមិនដូច​ទៅ​នឹង​អ្នក​មិន​ផ្ទុកមេរោគហ៊ីវនោះទេ។ មេរោគ​ហ៊ីវ​មិន​បាន​ធ្វើ​ឲមនុស្ស​ស្លាប់​ដោយ​ផ្ទាល់​នោះ​ទេ គ៏​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ភាព​សុំាំ​របស់​កំពុង​តែ​ចុះ​ខ្សោយ​ជា​លំដាប់​នោះ មានជម្ងឺឱកាសនិយមផ្សេងៗទៀតដូចជា ជម្ងឺរាក ជម្ងឺរលាកសួត ជម្ងឺខួរក្បាល ជម្ងឺរបេង ជា​ដើម ដែល​អាចបណ្តាល​ឲ​ជន​មាន​ផ្ទុក​មេរោគ​នោះ​ស្លាប់៕