ប្រាសាទផ្លាំង

ប្រាសាទផ្លាំងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរស្ទឹងផ្លាំង និងសាសារៀនប្រាសាទ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃជ្រូក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប។ ប្រាសាទនេះមានតួប៉មចំនួនមួយ និងហោត្រៃចំនួនមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញជាថ្មបាយក្រៀម។ នៅក្នុងប្រាសាទមានសិលាចារឹកលេខK.៤៥២ ចុះកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ៩៨៨នៃគ.ស

ឯកសារយោងកែប្រែ