ប្លេគភីង

ក្រុមចម្រៀងនារីកូរ៉េ
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ប្លេគភីង្គ៍)

ប្លេគភីង (អង់គ្លេសBlackpink កូរ៉េ블랙핑크) គឺជាក្រុមតន្រ្តី Girl Group កូរ៉េខាងត្បូង បង្កើតឡើងដោយ YG Entertainment មានសមាជិក ជីស៊ូ ជេនី រ៉ូស៊េ និងលីហ្សា ក្រុមនេះបានចាប់ផ្តើម ៨ សីហា ២០១៦ ជាមួយអាល់ប៊ុមទោលរបស់ពួកគេ Square One ដែលបង្កើត "Whistle" បទចម្រៀងលេខមួយដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជា ប៊ុមបាយ៉ាហ៍ (Boombayah) លេខទីមួយរបស់ពួកគេបុកនៅលើ Billboard World Digital Songs chart ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដំបូងរបស់ក្រុមពួកគេត្រូវបានគេសរសើរថាជាសិល្បករថ្មីប្រចាំឆ្នាំនៅទី ៣១ Golden Disc Awards និងទី ២៦ Seoul Music Awards

20190106 (NEWSEN) 블랙핑크 (BLACKPINK), 수줍은 많은 소녀지만 돋보이는 아름다운 미모 (Golden Disc Awards 2019) (2).jpg