ផ្កាចំបុី (អង់គ្លេស: Plumeria) មានដើមកំណើតនៅតំបន់ត្រូពិកហើយលូតលាស់ដល់ប្រហែល ពីចន្លោះ 4.5 ម៉ែត្រទៅ 7.6 ម៉ែត្រ វាស្ថិតក្នុងអំបូររុក្ខជាតិ "ហ្វ្រង់ជីប៉ានី" (អង់គ្លេស: Frangipani) ផ្ការបស់វា មានកណ្តាលពណ៌លឿងនិងមានផ្កាពណ៌សចំនួន ៥ ដែលរៀបចំជាតំរៀបស្លឹក ។ រុក្ខជាតិអំបូរ "ហ្វ្រង់ជីប៉ានី" នេះវាលូតលាស់តែនៅក្នុងអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមប៉ុនណោះ ។

  • ផ្កាចំបុី សៀតព្រះកាណ៌ (ត្រចៀក) នាង "មណ្ឌាទេវី" ជាបុត្រីទី៤ នៃព្រះ កុបិលមហាព្រហ្ម ។
ផ្កាចម៉្បា
Plumeria flower

ឯកសារយោង

កែប្រែ