​​ ផ្តែរ (អង់គ្លេស: Lintel ចិន: 过梁 ) គឺ ជាក្តាររនាំងបាំងរាំងចន្លោះដំបូលដែលមានជាន់ពីរ[១]។ ផ្តែរជាផ្នែកមួយនៃគ្រឿងលម្អប្រាសាទ។ ផ្តែរនៅក្នុងរចនាបថកោះកេរត្រូវបានគេឆ្លាក់លម្អជាក្បាច់មូលស្លឹកឈើ រាងដូចដងធ្នូដេកដោយផ្នែកកណ្តាលនៃផ្តែរក្នុងរចនាបថនេះ ភាគច្រើនមានរូបភាពផ្សេងៗគ្នា ដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវទេវកថាក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មញសាសនា។ ជួនកាលគេសង្កេតឃើញថាអវត្តមានចម្លាក់ទេព ក៏ប៉ុន្តែមានចម្លាក់សត្វជំនួសទៅវិញ។ ចំណែករូបទេព ឬសត្វដែលបានបង្ហាញនៅផ្នែកកណ្តាលប្រាសាទធំនៃផ្តែរនោះមានទំហំហើយស្ទើរតែពេញកម្ពស់នៃកណ្តាលផ្តែរនោះដូចជាប្រាសាទដំរី[២]។ ដោយសារតែភាគកណ្តាលនេះមានរូបភាពធំធ្វើឱ្យរមូលស្លឹកឈើផ្នែកកណ្តាលស្រុតចុះមកក្រោមបន្តិច ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមរាងជាដង្វាយៗដែលជាការត្រាប់តាមពីរចនាបថមុនៗ។

ផ្តែរព្រះសិវនាដរាជសិល្បៈបន្ទាយស្រី.

ឯកសារយោង

កែប្រែ

កំណត់

កែប្រែ
  1. ការផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតឆ្នាំ១៩៦៨ វចនានុក្រមខ្មែរ ទំព័រទី៧៣២
  2. Gilberte de Coral-Remusat, 1940,L'Art Khmer,p.46

មើលផងដែរ

កែប្រែ