ផ្សារ​មូលបត្រថៃ

ក្នុង​ផ្សារ​ហ៊ុនថៃ (អង់គ្លេស: Stock Exchange of Thailand - SET) ដែលមានអក្សរកាត់ថា SET គឺជាផ្សារមូលបត្រទី១ ដំបូងគេបង្អស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ របស់ប្រទេស​ថៃ

ក្នុង​ផ្សារ​ហ៊ុនថៃ
Stock Exchange of Thailand
បង្កើតឡើង30 ខែមេសា 1975
ទីស្នាក់ការ​ក​ណ្តា​ល,
គេហទំព័រhttp://www.set.or.th

មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ