ការបញ្ជូនបន្តដែលខូច

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៥:៣៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបញ្ជូនបន្ដដូចតទៅនេះ​សំដៅទៅ​ទំព័រដែលមិនមាន៖

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ៈ​ហ៊ល លីណា/ប្រអប់ខ្សាច់/Article 1 (កែប្រែ) → Article 1
 2. វិគីភីឌា:WikiProject Buddhism/ToDo (កែប្រែ) → Portal:Buddhism/Things you can do
 3. អ្នកប្រើប្រាស់:Diamond.blue.1671 (កែប្រែ) → Â
 4. Pich Mongkul (កែប្រែ) → Â
 5. ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ (កែប្រែ) → កុំផ្លិច​ឆ្លាស់
 6. គាហ្គីស្ថាន (កែប្រែ) → កៀហ៊្សីស៊ីស្ថាន
 7. ក្រឹស្ណ (កែប្រែ) → ក្រឹស្ណៈ
 8. Youth Setbo FC (កែប្រែ) → ក្រុមបាល់ទាត់យុវជនសិត្បូ
 9. ក្លោងទ្វារ:វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ (កែប្រែ) → ក្លោងទ្វារ:វិទ្យាសស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ
 10. ខេត្តសៀងខ័ង (កែប្រែ) → ខេត្តស៊ៀង​ខ្វាង
 11. អាណាខេត្ត អ៊ីបារ៉ាគិ (កែប្រែ) → ខេត្តអ៊ីបារ៉ាគិ
 12. ខេត្តសៃញ៉ាប៊ូលី (កែប្រែ) → ខេត្ត​ជ័យ​បូរី
 13. ខេត្តហ្លួងផះបាង (កែប្រែ) → ខេត្ត​ហ្លួង​ព្រះ​បាង
 14. ខេមរៈ (កែប្រែ) → ខ្មែរ​
 15. CPP (កែប្រែ) → គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
 16. ស៊ីភីភី (កែប្រែ) → គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
 17. Ottoman Empire (កែប្រែ) → ចក្រភពអូតូម៉ង់
 18. ចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ (កែប្រែ) → ចក្រភព​អាល្លឺម៉ង់
 19. ចក្រភពអុតតូម៉ង់ (កែប្រែ) → ចក្រភព​អូតូម៉ង់
 20. អូទ្រីស-ហុងគ្រី (កែប្រែ) → ចក្រភព​អូទ្រីស-ហុងគ្រី
 21. ចក្រភពអូទ្រីស-ហុងគ្រី (កែប្រែ) → ចក្រភព​អូទ្រីស-ហុងគ្រី
 22. ចតុកោណចារឹក្នុងរង្វង់ (កែប្រែ) → ចតុកោណ​ចារឹក​ក្នុង​រង្វង់
 23. ចតុកោណចារឹកក្នុង រង្វង់ (កែប្រែ) → ចតុកោណ​ចារឹក​ក្នុង​រង្វង់
 24. ភ្លេងហែក្បួននៃទាហានស្ម័គ្រចិត្ត (កែប្រែ) → ចលនាទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត
 25. Biological classification (កែប្រែ) → ចំណាត់ថ្នាក់ជីវសាស្ត្រ
 26. ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (កែប្រែ) → ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ និង​កិច្ច​ការពារ​ជន​រងគ្រោះ
 27. ​ ឆ្នាំ ១៩៣២ (កែប្រែ) → ឆ្នាំ ១៩៣២
 28. អាលប៊ុម ទឹក ភ្នែក លើ ភ្នំ សំណល់ (កែប្រែ) → ជីវិត​លើ​ភ្នំ​សំណល់ (អាល់ប៊ុម)
 29. អាលប៊ុម ជីវិត លើ ភ្នំ សំណល់ (កែប្រែ) → ជីវិត​លើ​ភ្នំ​សំណល់ (អាល់ប៊ុម)
 30. ឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ (កែប្រែ) → ដេរីវេ​នៃ​អនុគមន៍​ត្រីកោណ​មាត្រ
 31. ត្រីកោណមាត្រ កុំផ្លិច (កែប្រែ) → ត្រីកោណ​មាត្រ​កុំផ្លិច
 32. ថវិកាសាធារណៈ (កែប្រែ) → ថវិការដ្ឋាភិបាល
 33. ធម្មនុញ្ញ អាស៊ាន (កែប្រែ) → ទំព័រគោលដៅ
 34. ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ (កែប្រែ) → A Buddhist Timeline
 35. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:1.47.12.221 (កែប្រែ) → ទំព័រគោលដៅ
 36. ទ្រឹស្តីបទបន្ទាត់ពុះមុំ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កន្លះ​បន្ទាត់​ពុះ​មុំ
 37. ទ្រឹស្តីបទ កន្លះបន្ទាត់ ពុះ មុំ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កន្លះ​បន្ទាត់​ពុះ​មុំ
 38. Casey's theorem (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កាសី
 39. ច្បាប់កូស៊ីនុស (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កូស៊ីនុស
 40. រូបមន្តកូស៊ីនុស (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កូស៊ីនុស
 41. ទ្រឹស្តីបទ កូស៊ីនុស (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កូស៊ីនុស
 42. Law of tangents (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 43. ទ្រឹស្តីបទ តង់ស្យង់ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 44. រូបមន្តតង់ស្យង់ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 45. ទ្រឹស្តីបទតង់ស្យង់ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 46. ច្បាប់តង់សង់ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 47. រូបមន្តទ្វេធាញូតុន (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​ទ្វេធា
 48. ទ្រឹស្តីបទទ្វេធាញូតុន (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​ទ្វេធា
 49. រូបមន្តវ្យែត (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​វ្យែត
 50. ទំនាក់ទំនងវ្យែត (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​វ្យែត

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)