ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមដែលត្រូវបានតភ្ជាប់មកច្រើនបំផុត

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Articles containing explicitly cited English-language text‏‎ (១១៨០សមាជិក)
 2. Wikipedia documentation pages‏‎ (១១៥២សមាជិក)
 3. ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់‏‎ (៦០៩សមាជិក)
 4. Subtemplates of Template Convert‏‎ (៤១៨សមាជិក)
 5. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (៣១២សមាជិក)
 6. ព្រះពុទ្ធសាសនា‏‎ (២៥៣សមាជិក)
 7. ប្រាសាទខ្មែរ‏‎ (២៤៩សមាជិក)
 8. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (២៤៨សមាជិក)
 9. អត្ថបទដែលមានបរាមាត្រកាលបរិច្ឆេទអសុពលភាពក្នុងទំព័រគំរូ‏‎ (២៤៧សមាជិក)
 10. Country data templates‏‎ (២៤៤សមាជិក)
 11. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (២៤១សមាជិក)
 12. Wikipedia protected templates‏‎ (២៤០សមាជិក)
 13. Files with no machine-readable license‏‎ (២២៤សមាជិក)
 14. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (២២១សមាជិក)
 15. ឃុំនៃកម្ពុជា‏‎ (១៩០សមាជិក)
 16. កំហុស CS1: កាលបរិច្ឆេទ‏‎ (១៨៣សមាជិក)
 17. Pages using ISBN magic links‏‎ (១៧៧សមាជិក)
 18. រចនាសម័្ពន្ធ​រដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា‏‎ (១៧៤សមាជិក)
 19. User en‏‎ (១៦៨សមាជិក)
 20. អត្ថបទខ្លីមិនពេញលេញ‏‎ (១៦៧សមាជិក)
 21. ខេត្ត-រាជធានីនៃកម្ពុជា‏‎ (១៦៣សមាជិក)
 22. Files with no machine-readable description‏‎ (១៥៩សមាជិក)
 23. Pages with reference errors‏‎ (១៥១សមាជិក)
 24. គណិតវិទ្យា‏‎ (១៥០សមាជិក)
 25. Files with no machine-readable author‏‎ (១៤៩សមាជិក)
 26. Files with no machine-readable source‏‎ (១៤៧សមាជិក)
 27. ខេត្តកំពង់ចាម‏‎ (១៤១សមាជិក)
 28. កូអរដោនេពីវិគីទិន្នន័យ‏‎ (១៤០សមាជិក)
 29. Exclude in print‏‎ (១៤០សមាជិក)
 30. ខេត្តបាត់ដំបង‏‎ (១៣៧សមាជិក)
 31. ខេត្តសៀមរាប‏‎ (១២៨សមាជិក)
 32. រូបភាពគ្មានប្រភព‏‎ (១២៦សមាជិក)
 33. Articles containing Thai-language text‏‎ (១២៣សមាជិក)
 34. Image with comment templates‏‎ (១២១សមាជិក)
 35. ខេត្តព្រៃវែង‏‎ (១២០សមាជិក)
 36. ខេត្តកណ្តាល‏‎ (១១៩សមាជិក)
 37. ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ‏‎ (១១៧សមាជិក)
 38. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (១១០សមាជិក)
 39. CS1 maint: Unrecognized language‏‎ (១០៣សមាជិក)
 40. User km‏‎ (១០២សមាជិក)
 41. ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ‏‎ (១០០សមាជិក)
 42. User km-0‏‎ (៩៩សមាជិក)
 43. Pages with script errors‏‎ (៩៧សមាជិក)
 44. Lang and lang-xx template errors‏‎ (៩៥សមាជិក)
 45. ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ‏‎ (៩២សមាជិក)
 46. អត្ថបទទាំងអស់ជាមួយការថ្លែងគ្មានប្រភព‏‎ (៩១សមាជិក)
 47. នាវៈប្រអប់ប្រើពណ៌ផ្ទៃបាត‏‎ (៩០សមាជិក)
 48. ខេត្តកំពត‏‎ (៨៨សមាជិក)
 49. ខេត្តស្វាយរៀង‏‎ (៨៥សមាជិក)
 50. Intricate templates‏‎ (៨៣សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)