ទំព័រដែលភ្ជាប់មកទំព័រអសង្ស័យកម្ម

ទំព័រខាងក្រោមនេះមានតំណភ្ជាប់យ៉ាងតិចមួយទៅកាន់ទំព័រអសង្ស័យកម្មមួយ។ ទំព័រទាំងនេះគួរតែតភ្ជាប់ទៅទំព័រដែលសមរម្យជាងនេះ។
ទំព័រមួយនឹងត្រូវចាត់ទុកជាទំព័រអសង្ស័យកម្ម បើសិនជាវាមានស្លាក __DISAMBIG__ (ឬកូដដែលមានន័យដូចនេះ)។

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៧:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ១៧ លទ្ធផល ពី # ដល់ #១៧

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំព័រដើមវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 2. វិគីភីឌា (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 3. ទំព័រដើម/២៦ ខែមេសា ២០០៨វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 4. ទំព័រដើម/២៩ ខែមេសា ២០០៨វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 5. វិគីភីឌាភាសាអង់គ្លេស (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 6. វិគីភីឌាភាសាអាល្លឺម៉ង់ (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 7. វិគីភីឌាភាសាជប៉ុន (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 8. វិគីភីឌាភាសាអេស៉្បាញ (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 9. វិគីភីឌាភាសាកូរ៉េ (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 10. វិគីភីឌាភាសាស្វីស (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 11. វិគីភីឌាភាសាព័រទុយហ្គាល់ (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 12. វិគីភីឌាភាសារុស្ស៊ី (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 13. វិគីភីឌាភាសាស្លូវ៉ាគី (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 14. វិគីភីឌាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 15. រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជា (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 16. Open Access Week (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
 17. វប្បធម៌ (កែប្រែ)វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)