ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចំងាយពីចំនុចមួយទៅបន្ទាត់"

r2.7.2) (រ៉ូបូ បន្ថែម: it:Distanza di un punto da un insieme
(r2.7.2) (រ៉ូបូ បន្ថែម: it:Distanza di un punto da un insieme)
[[es:Distancia de un punto a una recta]]
[[fr:Distance d'un point à une droite]]
[[it:Distanza di un punto da un insieme]]
[[ta:ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோட்டின் தூரம்]]
២៦៩

កំណែប្រែ