ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទៀបកោះម៉ាឡេ"

Nisetpdajsankha បានប្ដូរទីតាំងទំព័រ ឧបទ្វីបម៉ាឡេ ពី ទៀបកោះម៉ាឡេ: peninsula=ទៀបកោះ រឺ ស្ទើរកោះ subcontinent=ឧបទ្វ...
(r2.7.2) (រ៉ូបូ បន្ថែម: my:မလေး ကျွန်းဆွယ်)
(Nisetpdajsankha បានប្ដូរទីតាំងទំព័រ ឧបទ្វីបម៉ាឡេ ពី ទៀបកោះម៉ាឡេ: peninsula=ទៀបកោះ រឺ ស្ទើរកោះ subcontinent=ឧបទ្វ...)
២៨៦៦១

កំណែប្រែ