ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់"

r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: pl:Odległość punktu od prostej
(r2.7.2) (រ៉ូបូ បន្ថែម: it:Distanza di un punto da un insieme)
(r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: pl:Odległość punktu od prostej)
[[fr:Distance d'un point à une droite]]
[[it:Distanza di un punto da un insieme]]
[[pl:Odległość punktu od prostej]]
[[ta:ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோட்டின் தூரம்]]
៣០៥

កំណែប្រែ