ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Unreferenced"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| image = [[file:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = {{{1|អត្ថបទ}}}នេះ'''មិនបាន[[វិគីភីឌា:ប្រភពអាគតដ្ឋាន|បញ្ជាក់អំពីប្រភព]] ឬ[[វិគីភីឌា:ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់|ឯកសារយោង]]ទេ'''។ សូមចូលរួមជួយ{{#ifeq:{{{1}}}|section|នៅផ្នែកនេះ|[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ក្នុងអត្ថបទនេះ]}} ដោយរក-បញ្ជាក់អំពី[[វិគីភីឌា:ប្រភពដែលអាចទុកចិត្តស្គាល់បាន|ប្រភព-ឯកសារយោងដែលគួរទុកចិត្តបាន]]។ ខ្លឹមសារគ្មានប្រភពអាចនឹងត្រូវ [[Template:Citation needed|ជជែក]] ហើយនិង[[វិគីភីឌា:ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់#Burden of evidence|ដកចេញ]] ។ {{#if:{{{date|}}}|<small>''({{{date}}})''</small>}}
}}{{#ifeq:{{{1}}}|section|{{DMCA|Articles needing additional references|from|{{{date|}}}|All articles needing additional references}}|{{DMCA|Articlesអត្ថបទខ្វះប្រភពArticles lacking sources|fromពី|{{{date|}}}|All articles lacking sources}}
}}
 
២៨៧០៦

កំណែប្រែ