ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អេស៊ីប"

The file Image:Egypt_Governorates.png has been removed, as it has been deleted by commons:User:JuTa: ''No license since 2012-03-05. Please read the intro of commons:COM:L, about [[commons:Commons:Essential information|essential infor...
(r2.7.3) (រ៉ូបូ កែសំរួល: sah:Эгиипэт)
(The file Image:Egypt_Governorates.png has been removed, as it has been deleted by commons:User:JuTa: ''No license since 2012-03-05. Please read the intro of commons:COM:L, about [[commons:Commons:Essential information|essential infor...)
=== បំណែងចែករដ្ឋបាល ===
'''''{{Main|អាណាភិបាលនៃអេហ៊្សីប|តំបន់នៃអេហ៊្សីប}}'''''
 
[[ឯកសារ:Egypt Governorates.png|right|thumb]]
 
អេហ៊្សីបត្រូវបានបែងចែកជា២៧[[អាណាភិបាលនៃអេហ៊្សីប|អាណាភិបាល]] ។ អាណាភិបាលទាំងនេះត្រូវបែងចែកបន្តទៀតជា[[តំបន់នៃអេហ៊្សីប|តំបន់]] ។ តំបន់ទាំងនោះមានទីប្រជុំជន និងភូមិនានា ។ អាណាភិបាលនីមួយៗមានទីរួមមួយ ជួនកាលដាក់ឈ្មោះដូចជាអាណាភិបាលដែរ​ ។
២៦៣២

កំណែប្រែ