ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាត្មះគន្ធី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
[[Image:Young Gandhi.jpg|thumb|right|300px|គន្ធីស្គាល់រូបថតដំបូងបំផុតនៅ
ពេលគាត់មានអាយុ៧ឆ្នាំ]]
មហាត្មះគន្ធី កើតនៅថ្ងៃទី០២-តុលា-១៨៦៩​ ក្នុងទីក្រុងប៉ូប៉ានដា ជាទីក្រុងជាប់ឆ្នេសមុទ្រដែលជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុងប៉ូមបៃក្នុងខចក្រភពឥណ្ឌា។ គាត់បានកើតនៅក្នុងផ្ទះជីដូនជីតារបស់គាត់។ ឪពុកគាត់ឈ្មោះថា ចារ៉ាំឆាន គន្ធី(១៨២២-១៨៨៥),ជាអ្នកកាន់សាសនាឥណ្ឌូ។ ជីតារបស់គាត់ថា អ៊ុតតាំចាន គន្ធី ឬហៅថាអ៊ុតតា គន្ធី, ម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះថា ពុតលីបៃ ដែលមកពីសហគមន៍ប្រាណាមី វ៉ៃស្នាវ៉ា,ជាប្រពន្ធទីបួនហើយប្រពន្ធទី១ ទី៣បានស្លាប់ពេលសំរាលកូន។
 
[[af:Mahatma Gandhi]]
[[als:Mohandas Karamchand Gandhi]]
៧៦

កំណែប្រែ