ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំនាក់ទំនង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: ast:Comunicación)
វិនិយោគដ៏ទៃទៀត។ ក្នុងភាសាវិទ្យា ជំនៀស គឺជាពាក្យការដាក់នៃ ពាក្យ
ដែលធ្វើអោយពាក្យដ៏ទៃទៀតកាន់ដែលមានសារៈសំខាន់។ ព័ត៍មានខ្លះ
ពីខាងក្រៅ ដូច្នេះវាពិតជាមានន័យ ជាមួយនឹងពាក្យ ជំនៀស(hedge) ដោយអ្នកនិយាយ៕ ការទំនាក់ទំនងគឺជាមិត្ដភាពដែលធ្វើអោយមានភាពស្និតស្នាល ហើយនៅពេលយើងនិយាយទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់មុនដំបូងយើងត្រូវញញឹមដាក់គេព្រោះធ្វើបែបនោះធ្វើអោយដៃគួដែលទំនាក់ទំនងជាមួយយើងគេមានការទុកចិត្តមកលើយើង។
 
 
[[sh:Komunikacije]]
[[si:සන්නිවේදනය]]
[[kh:ភាសាខ្មែរ]]
[[simple:Communication]]
[[sl:Komuniciranje]]
[[sq:Komunikimi]]
១០

កំណែប្រែ