ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទីផ្សារអ៊ីធើណែត"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយគឹម ចន្ធា (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ [[User
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយគឹម ចន្ធា (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ [[User)
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ក៏សំដៅទៅលើទីកន្លែងដែល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ធ្វើទៅតាម ជំហ៊ាន ផ្សេងៗគ្នា នៃរយៈវេលាចំពោះការសន្យារបស់អតិថិជន តាមរយៈ តាម ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ លើអ៊ីនធើណែត,​ តាម​ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ ដែលសុក្រឹតត្រឹមត្រូវ ដូចជាការចូលរួមជួយចំពោះ [[វែបសាយ]] [[អ៊ីម៉ែល]]​ ផ្នែកទីផ្សារ និង តាមការធ្វើទៅលើវែបសាយ។ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ [[ការសែតញ៉ូយ៉កតែម]] ​បានកំពុងធ្វើការជាមួយ​ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ ទីផ្សារលើអ៊ីនធើណែត ហើយបាន បោះពុម្ភផ្សាយ នូវ ការវាយតម្លៃដំបូងមួយ​ ដើម្បីកម្រិត ចំនួនទិន្នន័យ អ្នកប្រើបា្រស់ត្រូវបានតាមការប្រមូលផ្តុំដោយ ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនធើណែត ដ៏ធំមួយ។
 
ការប្រមាណប្រភេទ ទាំងបួន នៃការធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ដែលធ្វើ [[វែបសាយ]] នៅក្នុងការ បន្ថែមទៅលើការ ស្នើសុំ នៃការបម្រើ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ ពីបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយលក់ ហើយ អ្នកបង្កើត​បាន​ បង្ហាញ សក្តានុពល សំរាប់ប្រមូលទិន្នន័យ ចាប់ពី ២៥០០ដង់ឡើងទៅនៅ​ លើទិន្នន័យ ធម្មតា ​សំរាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងមួយខែ។<ref>Story, Louise and comScore (March 10, 2008). "They Know More Than You Think" (JPEG). http://www.nytimes.com/imagepages/2008/03/10/technology/20080310_PRIVACY_GRAPHIC.html. in Story, Louise (March 10, 2008). "To Aim Ads, Web Is Keeping Closer Eye on You". The New York Times (The New York Times Company). http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10privacy.html. Retrieved 2008-03-09.</ref>
 
<ref>Story, Louise and comScore (March 10, 2008). "They Know More Than You Think" (JPEG). http://www.nytimes.com/imagepages/2008/03/10/technology/20080310_PRIVACY_GRAPHIC.html. in Story, Louise (March 10, 2008). "To Aim Ads, Web Is Keeping Closer Eye on You". The New York Times (The New York Times Company). http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10privacy.html. Retrieved 2008-03-09.</ref>
== សេចក្តីបញ្ជាក់ ==
{{reflist}}
១២៨០

កំណែប្រែ