ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "XHTML"

r2.7.3) (រ៉ូបូ បន្ថែម: af:XHTML; cosmetic changes
(r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: hu:XHTML)
(r2.7.3) (រ៉ូបូ បន្ថែម: af:XHTML; cosmetic changes)
ទំព័រនេះកំពុងអនុវត្ដន៏
== XHTML ==
កូដXHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ជាក្រុមនៃកូដXML ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំង​ រឺការពង្រឹងអោយមានភាពថ្មីៗ និងកាន់តែធំទូលាយពេលបានប្រើកូដHTML ព្រោះវាជាភាសាដែលបានសរសេរដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលកូដ អេចធីអឹមអឹល បានអោយនិយមន័យយ៉ាងល្អថាជាការអនុវត្ដន៏ របស់ភាសាគំរូក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រដែល(Standard Generalize Markup Language)
 
[[af:XHTML]]
[[ar:لغة رقم النص الفائق القابلة للتمديد]]
[[bg:XHTML]]
៥០៩៧

កំណែប្រែ