ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Socheat KHAUV"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
 
ឥឡូវនេះ អ្នកបង្កើតបានពីរបំណែករបស់ថាសរឹង ៖
*- រើសយកបំណែកទីមួយ "C: Partition1 [New <Raw>].......xxx MB < xxx free> "-> ចុច Enter ដើម្បីតំលើង ( Install )
*- រើសយក "Format the partition using the NTFS file system < Quick >"->ចុច Enter ដើម្បីទ្រង់ទ្រាយ...
 
====B. ដំណាក់កាលតំលើងវិនដោស្សអិចក្សភី====
ចុចគ្រាប់ចុច Customize លើអេក្រង់ -> ចុចលើមឺនុយចុចលើម៉ែនញាវ(Menu) Languages -> ចុចខ្វែង ៖
​ -"Install for complex script and right-to-left ..." សំរាប់ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ-សៀម-លាវ-យួន-...-...អារ៉ាប់ -> OK
-"Install files for East Asian languages" សំរាប់ប្រើប្រាស់ភាសា ជប៉ុន-ចិន-កូរេ -> OK -> Apply​​ -> OK -> Next
 
បញ្ជាក់៖
- អ្នកកុំភ្លេចតំលើងផ្នែកទន់ ដែលមានក្នុងស៊ីឌីពេលទិញកុំព្យូរ័រដែលមានក្នុងស៊ីឌីពេលទិញខំព្យូរើ ដូចជាផ្នែកទន់សំរាប់តំលើង ច្រកយូអិសប៊ី (USB Ports), កាតបណ្តាញ (Network Card), កាតសំលេង (Sound Card), កាតវីដេអូ (Video Card)
 
==[[Fedora Core 7]] ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក