ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ត្រូវការឯកសារយោង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(១ កំណែ ពី en:ទំព័រគំរូ:Refimprove)
| type = content
| image = [[file:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = This {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|articleអត្ថបទ}}នេះ '''needs additional ត្រូវការ[[Wikipediaវិគីភីឌា:Citing sourcesប្រភពទាញអាគតដ្ឋាន#Inline citationsអាគតដ្ឋានក្នុងបន្ទាត់|citationsអាគតដ្ឋាន]] for បន្ថែមសម្រាប់[[Wikipediaវិគីភីឌា:Verifiabilityភាពផ្ទៀងផ្ទាត់|verificationការផ្ទៀងផ្ទាត់]]'''. Please help សូមជួយ[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} improve this articleបន្សើរអត្ថបទនេះ] by adding ដោយការបន្ថែម[[Wikipediaវិគីភីឌា:Identifying reliable sourcesការបញ្ជាក់ប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន|reliableឯកសារយោងដែលអាចទុកចិត្តបានreliable references]]. {{#if:{{{talk|}}}|See [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]] for details.|}} Unsourced material may be សម្ភារៈគ្មានប្រភពត្រូវ[[Template:Citation needed|challengedបានផ្គូរផ្គង]] andនិង [[Wikipediaវិគីភីឌា:Verifiabilityភាពផ្ទៀងផ្ទាត់#Burden of evidenceបន្ទាល់ភស្តុតាង|removedដកចេញ]]. {{#if:{{{date|}}}|<small>''({{{date}}})''</small>}}
}}{{DMCA|Articles needing additional references|from|{{{date|}}}|All articles needing additional references}}<!--{{Refimprove}} end--><noinclude>{{Documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the /doc subpage, thanks --></noinclude>
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ