ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ត្រូវការឯកសារយោង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| image = [[file:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|អត្ថបទ}}នេះ '''ត្រូវការ[[វិគីភីឌា:ប្រភពទាញអាគតដ្ឋាន#អាគតដ្ឋានក្នុងបន្ទាត់|អាគតដ្ឋាន]]បន្ថែមសម្រាប់[[វិគីភីឌា:ភាពផ្ទៀងផ្ទាត់|ការផ្ទៀងផ្ទាត់]]'''។ សូមជួយ[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} បន្សើរអត្ថបទនេះ] ដោយការបន្ថែម​[[វិគីភីឌា:ការបញ្ជាក់ប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន|ឯកសារយោង​ដែលអាចទុកចិត្តបាន]]។ {{#if:{{{talk|}}}|See [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]] for details.|}} សម្ភារៈគ្មានប្រភពត្រូវ[[Template:Citation needed|បានផ្គូរផ្គង]] និង [[វិគីភីឌា:ភាពផ្ទៀងផ្ទាត់#បន្ទាល់ភស្តុតាង|ដកចេញ]]។ {{#if:{{{date|}}}|<small>''({{{date}}})''</small>}}
}}{{DMCA|aArticles needing additional referencesអត្ថបទដែលត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែម|fromពី|{{{date|}}}|All articles needing additional referencesអត្ថបទទាំងឡាយដែលត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែម}}<!--{{Refimprove}} end--><noinclude>{{Documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the /doc subpage, thanks --></noinclude>
២៨៦៤៥

កំណែប្រែ