ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេប"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
[[Image:ព្រះសម្មាសម្ពុទ.jpg|right]]
== រាជវង្ស កំណើត ==
ព្រះបាទ សុទ្ធោទន រាជវង្ស គោតម ព្រះរាជាបក្សសម្ព័ន សាក្យៈសោយរាជសម្បត្តិ នៅនគរកបិលពស្តុ ព្រះអគ្គម
៥៥

កំណែប្រែ